1234

12,397.91
+61.95 ( +0.50%)
 • 03/29 close
 • --> captcha

  วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

  สถิติหวยหุ้นนิเคอิ 2012

       nikei 2012

    วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นนิเคอิ(NIKKEI)
  พ. 04-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   708 __ 76   ปิดบ่ายบน-ล่าง   070 __ 38
  พฤ. 05-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   535 __ 86   ปิดบ่ายบน-ล่าง   867 __ 46
  ศ. 06-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   466 __ 14   ปิดบ่ายบน-ล่าง   518 __ 62
  จ. 09-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   474 __ 52   ปิดบ่ายบน-ล่าง   821 __ 95
  อ. 10-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   765 __ 81   ปิดบ่ายบน-ล่าง   301 __ 17
  พ. 11-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   202 __ 52   ปิดบ่ายบน-ล่าง   487 __ 83
  พฤ. 12-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   391 __ 28   ปิดบ่ายบน-ล่าง   295 __ 32
  ศ. 13-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   233 __ 10   ปิดบ่ายบน-ล่าง   977 __ 46
  จ. 16-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   814 __ 67   ปิดบ่ายบน-ล่าง   677 __ 04
  อ. 17-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   337 __ 36   ปิดบ่ายบน-ล่าง   858 __ 57
  พ. 18-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   663 __ 09   ปิดบ่ายบน-ล่าง   723 __ 69
  พฤ. 19-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   718 __ 54   ปิดบ่ายบน-ล่าง   720 __ 56
  ศ. 20-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   224 __ 30   ปิดบ่ายบน-ล่าง   901 __ 07
  จ. 23-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   962 __ 96   ปิดบ่ายบน-ล่าง   445 __ 79
  อ. 24-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   544 __ 89   ปิดบ่ายบน-ล่าง   906 __ 51
  พ. 25-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   718 __ 10   ปิดบ่ายบน-ล่าง   100 __ 08
  พฤ. 26-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   226 __ 25   ปิดบ่ายบน-ล่าง   459 __ 58
  ศ. 27-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   382 __ 28   ปิดบ่ายบน-ล่าง   501 __ 47
  จ. 30-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   700 __ 71   ปิดบ่ายบน-ล่าง   767 __ 38
  อ. 31-01-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   005 __ 34   ปิดบ่ายบน-ล่าง   633 __ 62
             วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นนิเคอิ(NIKKEI)
  พ. 01-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   144 __ 53   ปิดบ่ายบน-ล่าง   094 __ 03
  พฤ. 02-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   273 __ 37   ปิดบ่ายบน-ล่าง   781 __ 45
  ศ. 03-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   613 __ 46   ปิดบ่ายบน-ล่าง   394 __ 27
  จ. 06-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   471 __ 76   ปิดบ่ายบน-ล่าง   285 __ 90
  อ. 07-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   702 __ 01   ปิดบ่ายบน-ล่าง   724 __ 23
  พ. 08-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   832 __ 20   ปิดบ่ายบน-ล่าง   824 __ 12
  พฤ. 09-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   766 __ 58   ปิดบ่ายบน-ล่าง   642 __ 34
  ศ. 10-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   682 __ 35   ปิดบ่ายบน-ล่าง   466 __ 51
  จ. 13-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   526 __ 35   ปิดบ่ายบน-ล่าง   037 __ 46
  อ. 14-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   466 __ 74   ปิดบ่ายบน-ล่าง   322 __ 18
  พ. 15-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   612 __ 71   ปิดบ่ายบน-ล่าง   610 __ 69
  พฤ. 16-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   528 __ 20   ปิดบ่ายบน-ล่าง   328 __ 20
  ศ. 17-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   116 __ 91   ปิดบ่ายบน-ล่าง   792 __ 67
  จ. 20-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   570 __ 77   ปิดบ่ายบน-ล่าง   549 __ 56
  อ. 21-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   948 __ 56   ปิดบ่ายบน-ล่าง   249 __ 57
  พ. 22-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   334 __ 95   ปิดบ่ายบน-ล่าง   400 __ 61
  พฤ. 23-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   180 __ 98   ปิดบ่ายบน-ล่าง   536 __ 46
  ศ. 24-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   389 __ 82   ปิดบ่ายบน-ล่าง   513 __ 06
  จ. 27-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   731 __ 17   ปิดบ่ายบน-ล่าง   245 __ 69
  อ. 28-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   789 __ 85   ปิดบ่ายบน-ล่าง   257 __ 53
  พ. 29-02-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   052 __ 26   ปิดบ่ายบน-ล่าง   683 __ 57
   
          วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นนิเคอิ(NIKKEI)
  พฤ. 01-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   914 __ 76   ปิดบ่ายบน-ล่าง   961 __ 29
  ศ. 02-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   158 __ 60   ปิดบ่ายบน-ล่าง   056 __ 58
  จ. 05-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   243 __ 72   ปิดบ่ายบน-ล่าง   199 __ 16
  อ. 06-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   650 __ 45   ปิดบ่ายบน-ล่าง   872 __ 77
  พฤ. 08-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   762 __ 46   ปิดบ่ายบน-ล่าง   384 __ 68
  ศ. 09-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   860 __ 29   ปิดบ่ายบน-ล่าง   780 __ 51
  จ. 12-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   266 __ 95   ปิดบ่ายบน-ล่าง   080 __ 09
  อ. 13-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   671 __ 53   ปิดบ่ายบน-ล่าง   983 __ 35
  พ. 14-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   300 __ 44   ปิดบ่ายบน-ล่าง   119 __ 63
  พฤ. 15-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   694 __ 58   ปิดบ่ายบน-ล่าง   991 __ 55
  ศ. 16-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   570 __ 36   ปิดบ่ายบน-ล่าง   290 __ 56
  จ. 19-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   640 __ 84   ปิดบ่ายบน-ล่าง   101 __ 45
  อ. 20-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   995 __ 45   ปิดบ่ายบน-ล่าง   799 __ 49
  พ. 21-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   685 __ 25   ปิดบ่ายบน-ล่าง   576 __ 84
  พฤ. 22-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   656 __ 11   ปิดบ่ายบน-ล่าง   193 __ 26
  ศ. 23-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   385 __ 85   ปิดบ่ายบน-ล่าง   801 __ 99
  จ. 26-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   834 __ 90   ปิดบ่ายบน-ล่าง   322 __ 22
  อ. 27-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   290 __ 58   ปิดบ่ายบน-ล่าง   468 __ 36
  พ. 28-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   371 __ 58   ปิดบ่ายบน-ล่าง   470 __ 59
  พฤ. 29-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   879 __ 22   ปิดบ่ายบน-ล่าง   731 __ 70
  ศ. 30-03-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   516 __ 25   ปิดบ่ายบน-ล่าง   311 __ 80
   
            วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นนิเคอิ(NIKKEI)
  จ. 02-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   624 __ 53   ปิดบ่ายบน-ล่าง   293 __ 16
  อ. 03-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   530 __ 21   ปิดบ่ายบน-ล่าง   845 __ 36
  พ. 04-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   710 __ 97   ปิดบ่ายบน-ล่าง   698 __ 09
  พฤ. 05-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   314 __ 95   ปิดบ่ายบน-ล่าง   087 __ 22
  อ. 10-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   423 __ 18   ปิดบ่ายบน-ล่าง   545 __ 96
  พ. 11-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   564 __ 97   ปิดบ่ายบน-ล่าง   722 __ 39
  พฤ. 12-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   064 __ 15   ปิดบ่ายบน-ล่าง   566 __ 17
  อ. 17-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   752 __ 07   ปิดบ่ายบน-ล่าง   847 __ 98
  พ. 18-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   102 __ 79   ปิดบ่ายบน-ล่าง   200 __ 77
  พฤ. 19-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   071 __ 66   ปิดบ่ายบน-ล่าง   897 __ 92
  ศ. 20-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   482 __ 52   ปิดบ่ายบน-ล่าง   059 __ 25
  จ. 23-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   849 __ 89   ปิดบ่ายบน-ล่าง   665 __ 05
  อ. 24-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   394 __ 59   ปิดบ่ายบน-ล่าง   602 __ 67
  พ. 25-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   200 __ 14   ปิดบ่ายบน-ล่าง   325 __ 39
  พฤ. 26-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   456 __ 20   ปิดบ่ายบน-ล่าง   840 __ 04
  ศ. 27-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   204 __ 77   ปิดบ่ายบน-ล่าง   515 __ 12
  จ. 30-04-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   852 __ 74   ปิดบ่ายบน-ล่าง   561 __ 83

    วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นนิเคอิ(NIKKEI)
  พ. 02-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   418 __ 69   ปิดบ่ายบน-ล่าง   706 __ 57
  พฤ. 03-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   974 __ 68   ปิดบ่ายบน-ล่าง   250 __ 44
  ศ. 04-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   984 __ 19   ปิดบ่ายบน-ล่าง   223 __ 80
  อ. 08-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   222 __ 19   ปิดบ่ายบน-ล่าง   120 __ 79
  พ. 09-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   717 __ 57   ปิดบ่ายบน-ล่าง   129 __ 75
  พฤ. 10-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   091 __ 34   ปิดบ่ายบน-ล่าง   552 __ 73
  ศ. 11-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   668 __ 97   ปิดบ่ายบน-ล่าง   617 __ 48
  จ. 14-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   233 __ 32   ปิดบ่ายบน-ล่าง   050 __ 51
  อ. 15-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   131 __ 17   ปิดบ่ายบน-ล่าง   438 __ 87
  พ. 16-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   842 __ 13   ปิดบ่ายบน-ล่าง   709 __ 46
  พฤ. 17-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   541 __ 18   ปิดบ่ายบน-ล่าง   141 __ 18
  ศ. 18-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   794 __ 62   ปิดบ่ายบน-ล่าง   239 __ 17
  จ. 21-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   279 __ 65   ปิดบ่ายบน-ล่าง   930 __ 14
  อ. 22-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   662 __ 46   ปิดบ่ายบน-ล่าง   599 __ 83
  พ. 23-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   701 __ 51   ปิดบ่ายบน-ล่าง   056 __ 96
  พฤ. 24-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   414 __ 44   ปิดบ่ายบน-ล่าง   829 __ 41
  ศ. 25-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   863 __ 15   ปิดบ่ายบน-ล่าง   565 __ 13
  จ. 28-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   942 __ 41   ปิดบ่ายบน-ล่าง   587 __ 04
  อ. 29-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   116 __ 23   ปิดบ่ายบน-ล่าง   274 __ 81
  พ. 30-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   458 __ 08   ปิดบ่ายบน-ล่าง   618 __ 48
  พฤ. 31-05-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   782 __ 81   ปิดบ่ายบน-ล่าง   378 __ 85

    วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นนิเคอิ(NIKKEI)
  ศ. 01-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   706 __ 44   ปิดบ่ายบน-ล่าง   945 __ 05
  อ. 05-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   957 __ 38   ปิดบ่ายบน-ล่าง   237 __ 82
  พ. 06-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   184 __ 69   ปิดบ่ายบน-ล่าง   739 __ 24
  พฤ. 07-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   186 __ 19   ปิดบ่ายบน-ล่าง   216 __ 21
  ศ. 08-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   593 __ 60   ปิดบ่ายบน-ล่าง   121 __ 68
  จ. 11-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   577 __ 67   ปิดบ่ายบน-ล่าง   162 __ 52
  อ. 12-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   548 __ 59   ปิดบ่ายบน-ล่าง   183 __ 24
  พ. 13-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   461 __ 68   ปิดบ่ายบน-ล่าง   297 __ 04
  พฤ. 14-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   350 __ 72   ปิดบ่ายบน-ล่าง   093 __ 71
  ศ. 15-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   202 __ 01   ปิดบ่ายบน-ล่าง   591 __ 90
  จ. 18-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   949 __ 76   ปิดบ่ายบน-ล่าง   480 __ 07
  อ. 19-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   555 __ 41   ปิดบ่ายบน-ล่าง   400 __ 59
  พ. 20-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   118 __ 91   ปิดบ่ายบน-ล่าง   316 __ 07
  พฤ. 21-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   476 __ 48   ปิดบ่ายบน-ล่าง   398 __ 26
  ศ. 22-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   869 __ 36   ปิดบ่ายบน-ล่าง   676 __ 29
  จ. 25-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   141 __ 50   ปิดบ่ายบน-ล่าง   992 __ 99
  อ. 26-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   714 __ 29   ปิดบ่ายบน-ล่าง   008 __ 65
  พ. 27-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   833 __ 24   ปิดบ่ายบน-ล่าง   433 __ 24
  พฤ. 28-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   231 __ 33   ปิดบ่ายบน-ล่าง   061 __ 63
  ศ. 29-06-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   290 __ 21   ปิดบ่ายบน-ล่าง   678 __ 67

    วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นนิเคอิ(NIKKEI)
  จ. 02-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   627 __ 16   ปิดบ่ายบน-ล่าง   460 __ 49
  อ. 03-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   419 __ 45   ปิดบ่ายบน-ล่าง   357 __ 83
  พ. 04-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   278 __ 71   ปิดบ่ายบน-ล่าง   420 __ 87
  พฤ. 05-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   317 __ 98   ปิดบ่ายบน-ล่าง   528 __ 13
  ศ. 06-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   249 __ 69   ปิดบ่ายบน-ล่าง   473 __ 07
  จ. 09-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   224 __ 84   ปิดบ่ายบน-ล่าง   859 __ 49
  อ. 10-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   934 __ 39   ปิดบ่ายบน-ล่าง   144 __ 49
  พ. 11-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   061 __ 81   ปิดบ่ายบน-ล่าง   645 __ 03
  พฤ. 12-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   381 __ 86   ปิดบ่ายบน-ล่าง   886 __ 81
  ศ. 13-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   581 __ 68   ปิดบ่ายบน-ล่าง   373 __ 60
  จ. 16-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   409 __ 80   ปิดบ่ายบน-ล่าง   599 __ 70
  อ. 17-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   213 __ 88   ปิดบ่ายบน-ล่าง   299 __ 74
  พ. 18-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   159 __ 62   ปิดบ่ายบน-ล่าง   682 __ 39
  พฤ. 19-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   833 __ 19   ปิดบ่ายบน-ล่าง   560 __ 54
  ศ. 20-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   835 __ 39   ปิดบ่ายบน-ล่าง   675 __ 21
  จ. 23-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   839 __ 16   ปิดบ่ายบน-ล่าง   921 __ 34
  อ. 24-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   552 __ 41   ปิดบ่ายบน-ล่าง   022 __ 11
  พ. 25-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   590 __ 74   ปิดบ่ายบน-ล่าง   301 __ 63
  พฤ. 26-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   348 __ 86   ปิดบ่ายบน-ล่าง   951 __ 89
  ศ. 27-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   832 __ 40   ปิดบ่ายบน-ล่าง   301 __ 09
  จ. 30-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   415 __ 14   ปิดบ่ายบน-ล่าง   587 __ 86
  อ. 31-07-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   785 __ 53   ปิดบ่ายบน-ล่าง   306 __ 26

    วันที่- เดือน สถิติผลปิดตลาดหุ้นนิเคอิ(NIKKEI)
  พ. 01-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   705 __ 25   ปิดบ่ายบน-ล่าง   850 __ 80
  ศ. 03-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   336 __ 77   ปิดบ่ายบน-ล่าง   981 __ 32
  จ. 06-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   683 __ 30   ปิดบ่ายบน-ล่าง   556 __ 03
  อ. 07-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   116 __ 12   ปิดบ่ายบน-ล่าง   806 __ 05
  พ. 08-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   479 __ 60   ปิดบ่ายบน-ล่าง   501 __ 82
  พฤ. 09-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   923 __ 10   ปิดบ่ายบน-ล่าง   322 __ 09
  ศ. 10-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   719 __ 51   ปิดบ่ายบน-ล่าง   253 __ 17
  อ. 14-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   338 __ 01   ปิดบ่ายบน-ล่าง   279 __ 42
  พ. 15-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   242 __ 40   ปิดบ่ายบน-ล่าง   235 __ 47
  พฤ. 16-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   815 __ 32   ปิดบ่ายบน-ล่าง   799 __ 16
  ศ. 17-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   001 __ 61   ปิดบ่ายบน-ล่าง   177 __ 63
  จ. 20-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   059 __ 32   ปิดบ่ายบน-ล่าง   183 __ 08
  อ. 21-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   791 __ 09   ปิดบ่ายบน-ล่าง   198 __ 98
  พ. 22-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   046 __ 83   ปิดบ่ายบน-ล่าง   272 __ 43
  พฤ. 23-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   745 __ 31   ปิดบ่ายบน-ล่าง   241 __ 27
  ศ. 24-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   150 __ 14   ปิดบ่ายบน-ล่าง   265 __ 99
  จ. 27-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   228 __ 09   ปิดบ่ายบน-ล่าง   775 __ 56
  อ. 28-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   438 __ 65   ปิดบ่ายบน-ล่าง   620 __ 47
  พ. 29-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   412 __ 96   ปิดบ่ายบน-ล่าง   441 __ 25
  พฤ. 30-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   683 __ 33   ปิดบ่ายบน-ล่าง   983 __ 33
  ศ. 31-08-55 ปิดเช้าบน-ล่าง   363 __ 92   ปิดบ่ายบน-ล่าง   630 __ 75

  ไม่มีความคิดเห็น: